Otyłość. Jak sprawdzić czy masz nie masz nadwagi?

Kategoria: Zdrowie Zdjęcie do artykułu magazynu Jesieni Wieku

Niestety zdarza się, że osoby starsze odżywiają się nieprawidłowo, co prowadzi albo do otyłości albo wręcz przeciwnie, do niedożywienia. Rodzaj i ilość pokarmu powinna być dobierana indywidualnie w zależności od wieku, towarzyszących chorób, aktywności fizycznej czy nawet specyficznych upodobań. Posiłki powinny być podawane o określonej porze i w odpowiedniej ilości. Zaplanowanie prawidłowego jadłospisu przez specjalistę to najlepszy sposób na ilościowe i jakościowe dostosowanie posiłków do indywidualnych potrzeb organizmu. Najprostszym sposobem na sprawdzenie czy masa ciała jest prawidłowa jest obliczenie tzw. Wskaźnika BMI.
Wskaźnik BMI lub tzw.wskaźnik Queteleta (z.ang. Body Mass Index) to wskaźnik wagowo-wzrostowy służący do oceny stanu odżywienia. Wskaźnik ten obliczamy dzieląc masę ciała (w kg) przez wzrost (w m2).

Dla przykładu BMI dla osoby o wzroście 160 cm (1,6 m) i wadze 60 kg

BMI = 23,43 (brak nadwagi)

Poniżej interpretacja wartości wskaźnika BMI zaproponowana przez Światową Organizację Zdrowia, oceniająca stan odżywienia energetyczno-białkowego dla osób dorosłych. 

Wartość BMI

Interpretacja

Poniżej 20

Niedowaga. Może wystapić niedożywienie u niektórych osób

20-25

Waga prawidłowa.

25-30

Nadwaga. Mogą występować problemy zdrowotne na tle przekarmienia

30-40

Otyłość umiarkowanego stopnia wraz z konsekwencjami zdrowotnymi

Powyżej 40

Otyłość dużego stopnia

Do oceny stanu odżywienia można także brać pod uwagę wskaźnik WHR (z ang. Waist/Hip Ratio).Jest to wkaźnik rozmieszczenia tłuszczu podskórnego w organizmie i jest stosunkiem obwodu talii do obwodu bioder. Wartość WHR pozwala na wyodrębnienia dwóch typów otyłości:

  • otyłość androidalna (centralna, brzuszna lub typu „jabłko”)
  • otyłość ginoidalna (pośladkowo-udowa, obwodowa, typu „gruszka”)

Otyłość androidalna to zwiększona ilość tkanki tłuszczowej wewnątrz jamy brzusznej. Otyłość ta pociąga za sobą wzrost ryzyka m.in. chorób serca, nadciśnienia czy cukrzycy.