O nas

Nasz portal został stworzony z myślą o seniorach oraz wspólnie z seniorami. Dzięki  obserwacji i analizie polskiego rynku powstał  portal skierowany nie tylko do osób starszych, ale ich rodzin, opiekunów i wszystkich zainteresowanych. Zwracamy szczególną uwagę na  jakość produktów i usług dla seniorów,  w oparciu o ich specyficzne potrzeby.

Jesteśmy zainteresowani współpracą oraz nawiązaniem kontaktów z osobami i podmiotami, którym sprawy dotyczące seniorów nie są obojętne. Szczególnie zależny nam, by w przyszłości rozwijać nasze działania w obszarach:

  • świadczeniu różnorodnych usług dla osób starszych,
  • handlu produktami, które uwzględniają potrzeby osób starszych,
  • wsparcia związanego  z zatrudnieniem osób starszych,
  • zdrowia i promowania profilaktyki zdrowotnej,
  • spędzania wolnego czasu dla seniorów,
  • budownictwa dla osób starszych,
  • systemach opieki w domach opieki dla seniora,
  • systemach wsparcia jak np. budownictwo socjalne

Misja

Zmieniająca się w szybkim tempie sytuacja demograficzna w Polsce stawia nam nowe wyzwania polegające na wsparciu osób starszych, zachęceniu do aktywnego spędzania czasu oraz likwidacji barier osób starszych poprzez włączanie ich w życie społeczne, edukacyjne i kulturalne. Pragniemy zaangażować w nasze działania osoby starsze.
Jednocześnie zależy nam na poprawie samopoczucia seniorów, stworzeniu warunków do aktywnego i zdrowego starzenia się oraz zmniejszeniu dyskryminacji osób starszych w społeczeństwie,  poprzez zwiększenie poczucia własnej wartości polskiego seniora.

Polityka w stosunku do osób starszych

Stawiamy na pomoc osobom starszym, zarówno w aspekcie fizycznym, psychicznym jak i społecznym. Zdrowe i aktywne starzenie się. Wzmocnienie pozytywnego wizerunku osób starszych. Zwiększenie poczucia własnej wartości polskiego seniora. Integrację wewnątrz i międzypokoleniową.