Leki a suplementy diety

Kategoria: Zdrowie Zdjęcie do artykułu Leki i suplementy diety.

W aptekach na półkach na co dzień widzimy szereg preparatów, są wśród nich leki dostępne bez recepty (tzw. OTC) oraz suplementy diety. Niestety wiele osób nie odróżnia ich od siebie. Opakowania często mają celowo podobny wygląd. Aby wybrać właściwy produkt dla siebie najpierw trzeba wiedzieć z czym tak naprawdę mamy do czynienia.

Regulacje prawne są odrębne dla leków i suplementów diety.

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne produktem leczniczym nazywa „substancję lub mieszaninę substancji posiadającą właściwości zapobiegania lub leczenia chorób występujących u ludzi lub zwierząt lub podawaną w celu postawienia diagnozy lub w celu przywrócenia, poprawienia lub modyfikacji fizjologicznych funkcji organizmu poprzez działanie farmakologiczne, immunologiczne lub metaboliczne”.

Natomiast suplement diety definiuje ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia i zgodnie z nią suplement diety to „ środek spożywczy, którego celem jest uzupełnienie normalnej diety, będący skoncentrowanym źródłem witamin lub składników mineralnych lub innych substancji wykazujących efekt odżywczy lub inny fizjologiczny, pojedynczych lub złożonych, wprowadzany do obrotu w formie umożliwiającej dawkowanie, w postaci: kapsułek, tabletek, drażetek i w innych podobnych postaciach, saszetek z proszkiem, ampułek z płynem, butelek z kroplomierzem i w innych podobnych postaciach płynów i proszków przeznaczonych do spożywania w małych, odmierzonych ilościach jednostkowych, z wyłączeniem produktów posiadających właściwości produktu leczniczego w rozumieniu przepisów prawa farmaceutycznego”.

 

Wskazania do stosowania leku są określone w charakterystyce produktu leczniczego i zatwierdzone przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (UPRL).

Suplement diety nie posiada wskazań, a służy jedynie do uzupełnienia diety i nie jest zatwierdzany przez UPRL.

 

Bezpieczeństwo leków jest stale monitorowane i nadzorowane przez inspekcję farmaceutyczną, oprócz tego przez lekarzy, farmaceutów i podmiot wprowadzający do obrotu.

Nad bezpieczeństwem stosowania suplementu nikt nie czuwa, jedynie sanepid może nadzorować jego jakość.

 

Lek aby wprowadzić do obrotu musi być zarejestrowany przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub Komisję Europejską na podstawie bardzo obszernej i szczegółowej dokumentacji, która gwarantuje jego jakość, skuteczność i bezpieczeństwo.

Suplement nie wymaga rejestracji ani szczegółowej dokumentacji, a jedynie wymagane jest powiadomienie Głównego Inspektoratu Sanitarnego i dostarczenie wzoru opakowania.

 Dodatkowo w reklamie suplementu wykorzystuje się często lekarza lub farmaceutę, co w przypadku reklamy leków jest zabronione.

 Jak odróżnić lek od suplementu?

Na opakowaniu leku zawsze widnieje napis „lek wydawany bez recepty” lub „produkt leczniczy wydawany bez przepisy lekarza” oraz numer pozwolenia na dopuszczenie leku do obrotu

Suplement przy nazwie handlowej preparatu posiada opis „suplement diety”. Ponadto nie posiada numeru pozwolenia.

 

Suplement diety przeznaczony jest dla osób zdrowych, nie chorych i jego zadaniem nie jest leczenie tylko wspomaganie zdrowego organizmu. Do leczenia chorób i ich zapobiegania służą leki.


 

Źródła
1. Ustawa Prawo Farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 r.

2. Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dn. 25.08.2006 r.

3. wwww.urpl.gov.pl

4. www.gif.gov.pl