Specjalistyczna Porada Finansowa

Specjalistyczna porada finansowa

w usługach finansowych, w szczególności kierowanych do seniorów, zawsze powinna obowiązywać etyka, zasada przejrzystości oraz odpowiedzialności. Warunki umów muszą być jasne, zrozumiałe i niezmienne. W praktyce zdarza się, że po zakończeniu umowy, przedłużana jest ona bez porozumienia z klientem, często na nowych zasadach.
Dużym zagrożeniem jest niepełna informacja, napisana małą czcionką, w niezrozumiałym języku czy z użyciem skrótów. Zagrożeniem bywa też marketing i reklama, ceny wprowadzające w błąd, nieetyczne zachowania sprzedawców usług, Bywa, że przeszkoda w dostępie do usług finansowych jest natury technologicznej, np. trudności w obsłudze komputera. Jak wynika z badań, dla osób starszych bardzo istotny jest kontakt osobisty, a co za tym idzie miła i kompetentna obsługa.
Może powinno się zapewnić osobie starszej pomoc asystenta finansowego.

Mamy wieloletnie doświadczenie w świadczeniu usług finansowych i doradczych.

Prosimy o wysłanie zapytania.