Zdrowie i edukacja

Zdrowie

Profilaktyka zdrowotna to szeroko pojęte działania mające na celu zapobieganie chorobom i zmniejszenie ryzyka niepełnosprawności. Profilaktyka to wczesne wykrycie chorób, podjecie szybkich działań mających na celu przywrócenie stanu zdrowia, a także zapobieganie niekorzystnym zachowaniom społecznym, które mogłyby zwiększać ryzyko chorób. Dlatego prawidłowy styl życia, odpowiednia dieta, aktywność fizyczna czy świadomość zdrowotna, ma bardzo istotne znaczenie w zapobieganiu licznym chorobom i jak najdłuższe utrzymanie odpowiedniej sprawności fizycznej i intelektualnej.

Edukacja

Nauka i edukacja to sposób na aktywizację osób starszych . Powstające coraz liczniej Uniwersytety Trzeciego Wieku to dowód na chętnie podejmowaną naukę i chęć rozwoju seniorów. Zajęcia edukacyjne prowadzą do akceptacji siebie, a także do rozwijania i
wykorzystywania swoich mądrości, potencjału i doświadczenia życiowego. To rozwój nie tylko intelektualny, ale także społeczny i emocjonalny.