Trudniejsze chorowanie po sześćdziesiątce.

Kategoria: Zdrowie Zdjęcie do artykułu Jesien Wieku. Trudniejsze chorowanie po 60tce.

U osób starszych występuje kilka chorób przewlekłych i dolegliwości równocześnie, a objawy chorobowe mogą się różnić w porównaniu z osobami młodszymi, przebieg chorób jest cięższy i dłuższy, inne są rokowanie, a rekonwalescencja jest dłuższa.

 Wraz z wiekiem zachodzą nieodwracalne zmiany w naszym organizmie.

W podeszłym wieku zmienia się skład organizmu i czynność narządów odpowiedzialnych za metabolizm i  wydalanie leków, a co za tym idzie, następuje gorsze lub zmienione wchłanianie niektórych leków. Dodatkowo zmiany nawyków żywieniowych czy przyjmowanie wielu leków równocześnie mają wpływ na losy leku w organizmie, a co za tym idzie jego działanie i toksyczność. W niektórych przypadkach trudno jest przewidzieć jaki będzie końcowy efekt działania leku na organizm.

Ważna jest świadomość zdrowotna osób starszych.

Aspekty psychologiczne i społeczne tj. samotność, śmierć bliskiej osoby, depresja,  mała aktywność fizyczna czy brak odpowiedniego nadzorowania leczenia mają znaczący wpływ na wynik leczenia seniora.

Poza tym dochodzą niepełnosprawności np. trudności w poruszaniu się, drżenie rąk, trudności w połykaniu dużych tabletek czy upośledzenie narządów zmysłów.

Osłabienie wzroku może wiązać się z brakiem możliwości policzenia  ilości kropli leku przepisanego przez lekarza bądź poprawnego odczytania nazwy preparatu

Osłabienie słuchu może prowadzić do niewłaściwego zrozumienia zaleceń lekarskich,

Zaburzenia  sprawności manualnej może wiązać się z trudnościami w dzieleniu tabletek, odmierzaniem kropli czy  wyjęciem leku z opakowania.

Dodatkowo współistnieją problemy z pamięcią, co może znacząco utrudniać samodzielne funkcjonowanie seniora.

Zatem najważniejszym zadaniem osoby bliskiej i asystenta lub opiekuna osoby starszej to wsparcie oraz pomoc w codziennym życiu.