Starość – co to właściwie oznacza?

Kategoria: Magazyn Zdjęcie do artykułu Starość co to właściwie oznacza magazynu Jesieni Wieku

Kiedy mówimy o starości?

Definicja starzenia się ludności (wg PWE) to „proces zwiększania się udziału ludności w starszym wieku w ogólnej liczbie ludności”.

Większość krajów Europy Zachodniej za początek starości przyjęło 65 rok życia.

Kilka faktów na temat starzenia się

Następuje gwałtowne starzenie się ludności na całym świecie. Szacuje się, że do roku 2050  liczba osób w wieku powyżej 60 lat wzrośnie z 605 mln do 2 mld. Do 2050 roku liczba osób w wieku 80 lat i starszych będzie czterokrotnie wyższa (400 mln osób). Według prognoz,  w 2017 roku będzie więcej osób powyżej 65 roku życia niż dzieci do 5 roku życia. A różnica będzie się niestety powiększać, ze względu na mały przyrost naturalny oraz stałe zwiększanie się średniej długości życia.Odsetek osób starszych w Polsce obecnie wynosi 13,8% (dla porównania w Europie 17,5%), w 2030r. ma być 23,8 % (w Europie 23,6% – nieznacznie mniej), w 2060r.  aż 36% (w Europie 30% – zdecydowanie mniej).

 Odsetek ludzi starych w Polsce i Europie

Czy zatem Polska będzie starzeć się szybciej niż pozostałe kraje Europy i w 2060 roku będzie najstarszym krajem na kontynencie? Dodatkowo bardzo istotnym aspektem jest stale wydłużająca się średnia długość życia, w krajach rozwiniętych aż około 3 miesięcy na rok. Dla porównania pod koniec XIX wieku w Europie wynosiła około 40-45 lat.  Obecnie na świecie to około 67 lat, w Polsce dla kobiet – 80,9 lat, a dla mężczyzn – 71,9 lat. Do 2030 roku wzrośnie ona– odpowiednio do 83,6 lat i 77,5 lat.  Szacowany przyrost dla mężczyzn w Polsce wynosi 3,6 miesiąca na rok, a dla kobiet  2,1. Różnica ta wynika ze stopniowego zmniejszania nadumieralności mężczyzn.

Czy zatem często ostatnio powtarzane określenie „geriatryczne tsunami” (ang. geriatric tsunami lub aging tsunami) nie jest najtrafniejszym określeniem analogi do zalewającej fali osób starszych?